Τελευταία  Νέα
30/06/2010  Καινούρια Ιστοσελίδα
Η εταιρεία ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΝ ΕΠΕ ανακοινώνει την δημιουργία της καινούριας της ιστοσελίδας.
περισσότερα
Κτήρια Κατοικιών.

Η εταιρία  αναλαμβάνει την  εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται, για την ανέγερση νέων κτηρίων  κατοικιών, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και συγκτοτημάτων κατοικιών.